am_admin
  • Home
  • Articles Posted by Karol Bal

Sezon Lotniczy 2019

W związku z przygotowaniami do sezonu lotniczego 2019, planowane są n/w przedsięwzięcia szkoleniowe: Kontrola wiadomości teoretycznych (KWT) 16.03.2019 (sobota) w godzinach 9:00 do 14:00, egzamin w tradycyjnej formie Od 01.03.2019 do 31.03.2019, test „on line” w ATO Avioner Szkolenie w[...]

read more

Nowy cennik obowiązujący od 10.04.2018

Cennik ARz 2018   W powyższym linku znajduje się aktualny cennik na 2018  [...]

read more

Komunikat

Kierownictwo Aeroklubu Rzeszowskiego przypomina o konieczności bieżącego opłacania składek członkowskich. Dla członków zwyczajnych składka miesięczna wynosi 30 zł miesięcznie. Istnieje możliwość uzyskania bonifikaty poprzez wpłatę jednorazową za cały rok kwoty  300 zł. W takim przypadku wpłata musi nastąpić do  31 marca 2018.[...]

read more

Sezon Lotniczy 2018

W związku z przygotowaniami do sezonu lotniczego 2018, planowane są n/w przedsięwzięcia szkoleniowe: Kontrola wiadomości teoretycznych (KWT) 03.2018 (niedziela) w godzinach 9:00 do 14:00, egzamin w tradycyjnej formie Od 01.03.2018 do 31.03.2018, test „on line” w ATO Avioner   Szkolenie[...]

read more

Nowy skład Zarządu Aeroklubu

W ubiegłą niedzielę na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Prezes Grzegorz Ludera i Vice Prezes Dariusz Kubicki podali się do dymisji. Zarząd w dniu 24 stycznia dymisje przyjął i wybrał nowe władze. Prezesem jednogłośnie został wybrany dotychczasowy Sekretarz Zarządu Jerzy Piekarz, Vice[...]

read more

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Aeroklubu

Plan obrad Walnego Zgromadzenia  Aeroklubu Rzeszowskiego w dniu 21 stycznia 2018r.   Data: 21 stycznia 2018r.(niedziela);Miejsce: Świetlica Aeroklubu na lotnisku; Godzina: I termin o 9:00;II termin bez względu na frekwencję o 10:00. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Prezesa ARz, powitanie uczestników, uczczenie[...]

read more

INFORMACJA O SZKOLENIACH

                                                                               INFORMACJA[...]

read more

Rekrutacja do sekcji modelarskiej

Ruszyła rekrutacja na modelarnie lotniczą w Rzeszowie, prosimy wszystkich chętnych o wypełnienie ankiety. Zapraszamy 🙂 http://www.modelarnia.rzeszow.pl/join[...]

read more

Budowa nowego hangaru Aeroklubu

W ostatnich dniach, możemy zobaczyć jak szybko posuwają się prace związane z wyburzaniem starego oraz budową nowego hangaru dla naszego ukochanego Aeroklubu. W związku z wzmożonym ruchem na naszym lotnisku spowodowanym przez ekipy budowlane, prosimy wszystkich o ostrożność, ponieważ zależy[...]

read more

Potrzebna pomoc

Informujemy, że nastąpiło spiętrzenie prac związanych z koniecznością opuszczenia hangaru, w gorącym dosłownie i w przenośni okresie. Prosimy zatem, członków naszego stowarzyszenia o zaangażowanie się w prace pomocnicze. W tym tygodniu potrzebna będzie każda para rąk, choćby do przemieszczenia i[...]

read more