Nowy skład Zarządu Aeroklubu
  • Home
  • News
  • Nowy skład Zarządu Aeroklubu

Nowy skład Zarządu Aeroklubu

By In News, Newsy - Zarząd On 28 stycznia 2018


W ubiegłą niedzielę na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Prezes Grzegorz Ludera i Vice Prezes Dariusz Kubicki podali się do dymisji. Zarząd w dniu 24 stycznia dymisje przyjął i wybrał nowe władze. Prezesem jednogłośnie został wybrany dotychczasowy Sekretarz Zarządu Jerzy Piekarz, Vice Prezesem został dokooptowany w skład Zarządu Ryszard Jamrozek, a Sekretarzem Roman Oraczewski. Jako członek Zarządu dokooptowany został za zgodą nowego Prezesa Marek Miller.


About the Author

KarolBal

Comments are closed here.