Podpisanie deklaracji „Just Culture”
  • Home
  • News
  • Podpisanie deklaracji „Just Culture”

Podpisanie deklaracji „Just Culture”

By In News On 29 kwietnia 2019


Dnia 24.04.2019, podczas konferencji organizowanej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, Andrzej Marszałek, Dyrektor Aeroklubu Rzeszowskiego podpisał deklarację „Just Culture”.  Jej sygnatariusze zobowiązują się wdrażać kulturę sprawiedliwego traktowania oraz propagować poprawę bezpieczeństwa lotniczego.

 

Kultura sprawiedliwego traktowania tzw. „Just Culture” to wszelkie działania prowadzące do podniesienia świadomości z zakresu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, mające na celu zwiększenie liczby zgłaszanych zdarzeń w ramach zarówno obowiązkowego, jak i dobrowolnego systemu zgłaszania zdarzeń lotniczych. Zakłada się bowiem, że ludzie popełniali i będą popełniać błędy, jednak istotne jest, żeby przyznawali się do nich, gdyż dzięki temu przyczyniają się do usprawnienia procedur mających na celu poprawę bezpieczeństwa lotniczego.
„Just Culture” gwarantowana jest poprzez regulacje prawne, a wspierana jest praktycznymi działaniami mającymi na celu podnoszenie świadomości  i odpowiedzialności z zakresu bezpieczeństwa.
– Podpisując tę Deklarację z całą stanowczością i odpowiedzialnością zobowiązujemy się do prowadzenia naszej działalności lotniczej z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa – powiedział Andrzej Marszałek.


About the Author

Piotr Łukaszyk

Comments are closed here.