Szkolenie –  Pilot Szybowca

Zakres Szkolenia

  • Licencja pilota szybowcowego SPL

Dla Kogo?

Dla Ciebie

Szkolenie szybowcowe jest zazwyczaj pierwszym krokiem na drodze do kariery lotniczej. Umożliwia poznanie podstawowych zasad pilotażu i wiedzy m.in. z zakresu meteorologii, nawigacji i przepisów lotniczych. Jest bardzo dobrym przygotowaniem do szkolenia na samolotach czy śmigłowcach. Szybownictwo istnieje także jako samodzielna dyscyplina sportowa. Jeśli nie jesteś pewien, czy szybownictwo to sport dla Ciebie, przyjdź na lotnisko gdzie chętnie udzielimy Ci informacji, pokażemy sprzęt i zorganizujemy lot zapoznawczy, podczas którego poznasz smak latania.

Wymagania wstępne

Kandydat przystępujący do szkolenia w celu uzyskania licencji pilota szybowcowego SPL lub pilota szybowcowego rekreacyjnego LAPL(S) musi:

  • w dniu pierwszego samodzielnego wylotu mieć ukończone 14 lat,
  • posiadać orzeczenie lekarskie co najmniej:
    • na potrzeby LAPL w przypadku ubiegania się o licencję pilota szybowcowego rekreacyjnego LAPL(S)
    • co najmniej 2 klasy w przypadku ubiegania się o licencję pilota szybowcowego SPL lub musi zostać zapoznany (potwierdzając fakt zapoznania się podpisanym własnoręcznie stosownym oświadczeniem) z wymogiem posiadania właściwego orzeczenia lekarskiego nie później niż przed dniem wykonania pierwszego lotu samodzielnego.

Przebieg szkolenia

Szkolenie teoretyczne

Pierwsza część, teoretyczna, obejmuje cykl wykładów poświęconych wiedzy lotniczej, w tym: aerodynamice, mechanice lotu, prawu i przepisom lotniczym, nawigacji, meteorologii, budowie i eksploatacji szybowców, budowie osprzętu, zasadach pilotażu szybowcowego, skokach spadochronowych, higienie lotniczej. Spotkania odbywają się zazwyczaj wiosną, w soboty i niedziele na lotnisku w budynku aeroklubu, lub też codziennie w czasie wakacji letnich, jeśli uzbiera się odpowiednia liczba chętnych. W przypadku niewystarczającej ilości kandydatów do grupowego szkolenia nauka odbywa się w trybie indywidualnym w postaci konsultacji z instruktorami i poprzedza bezpośrednio szkolenie praktyczne. Zakończeniem tego cyklu są egzaminy, sprawdzające wiedzę kandydata i dopuszczające do szkolenia praktycznego.

Szkolenie praktyczne

Część praktyczna, szkolenie w powietrzu, zaczyna się po zaliczeniu teorii. Jest ono prowadzone na dwumiejscowym szybowcu SZD-9 Bocian lub SZD-50 Puchacz. Program szkolenia zawiera m.in.: lot po prostej, nauka zakrętów, nauka startu za samolotem, nauka lądowania, budowę kręgu nadlotniskowego, sytuacje niebezpieczne podczas startu, nauka wyprowadzania z korkociągu (szybowiec holowany przez samolot na bezpieczną dla tego ćwiczenia wysokość), loty sprawdzające, loty samodzielne. Praktyczne szkolenie szybowcowe trwa około 7-10 dni przy sprzyjającej pogodzie i dyspozycyjności ucznia pilota. Uczeń ustala z instruktorem dogodne dla siebie terminy lotów, tak aby ukończyć szkolenie w jak najkrótszym i odpowiadającym mu terminie.

Flota

SZD-51-1 Junior

– rozpiętość: 15.00 [m]
– długość: 6.69 [m]
– doskonałość: 35
– prędkość min.: 55 [km/h]
– prędkość opt.: 75 [km/h]
– opadanie min.: 0.6 [m/s]
– masa własna: 220 [kg]
– jednoosobowy

Szybowiec używany do lotów samodzielnych po ukończeniu szkolenia podstawowego.

 

 

SZD-50 Puchacz 

– rozpiętość: 16.67 [m]
– długość: 8.38 [m]
– doskonałość: 30
– prędkość min.: 60 [km/h]
– prędkość opt.: 85 [km/h]
– opadanie min.: 0.7 [m/s]
– masa własna: 360 [kg]
– dwuosobowy

Szybowiec dopuszczany do akrobacji, używany przez nas do szkolenia podstawowego.

 

 

SZD-48-3-Jantar

– rozpiętość: 15.00 [m]
– długość: 6.71 [m]
– doskonałość: 38
– prędkość min.: 66(78) [km/h]
– prędkość opt.: 95(123) [km/h]
– opadanie min.: 0.6(0.72) [m/s]
– masa własna: 265 [kg]
– balast wodny: 150 [kg]
– jednoosobowy

Szybowiec nadaje się idealnie do dalekich przelotów wykorzystywany głównie przez naszych zawodników w zawodach.

 

 

Kadra

 

+48 178 536 216

+48 603 770 8 71

+48 600 918 630