Aeroklub Rzeszowski jest stowarzyszeniem posiadającym status organizacji pożytku publicznego i posiada osobowość prawną.

Aeroklub Rzeszowski jako organizacja pożytku publicznego prowadzi rozległą działalność edukacyjną i wychowawczą głównie wśród młodzieży oraz popularyzatorską w zakresie lotnictwa i obronności. Ponadto, współpracując z Wojewódzkim Sztabem Zarządzania Kryzysowego jest w stałej gotowości do współpracy w zwalczaniu klęsk żywiołowych na terenie Podkarpacia i kraju. Młodzież wyszkolona w Aeroklubie Rzeszowskim stanowi zasoby kadrowe dla potrzeb lotnictwa cywilnego i wojskowego.

Swoje cele działalności wynikające ze statutu realizuje poprzez współpracę ze szkołami o profilu technicznym, wojskowym, organizacjami społeczno wychowawczymi o charakterze paramilitarnym i innymi stowarzyszeniami patriotycznymi. Oprócz działalności szkoleniowej Aeroklub Rzeszowski przygotowuje młodzież do współzawodnictwa w sportach lotniczych.

Newsy

Instruktorzy

 

Andrzej Marszałek
Dyrektor Aeroklubu
Zdzisław Nowak
Szef Wyszkolenia
Bogusław Marszałek
Instruktor Spadochronowy

Pogoda

 IMGW
Logo IMGW
 KIM
 UW IM
Uniwersytet Warszawski Logo ICM